Welcome To Jinbu Language

30 Years of Experience in Education

สถาบันสอนภาษาระดับพรีเมี่ยมใจกลางเมือง โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง (Hai Yang Jinbu Language and Culture School )เป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นในปี 2562 ณ อาคารจัตุรัสจามจุรีสแควร์ ดำเนินการบริหารงานโดย อ.ไห่ หยาง ผู้ซึ่งมีประสบการ์ณในการสอนภาษาจีนและบริหารงานด้านการสอนภาษาต่างประเทศให้กับนชาวไทยเป็นเวลายาวนานต่อเนื่องมากกว่า 30 ปี รวมถึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนของประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นสถาบันสอนภาษาระดับพรีเมี่ยมใจกลางเมืองที่ทันสมัย สะดวกและครอบครัน

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (VISION)

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ วิจัยพัฒนา แลกเปลี่ยน สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านภาษาและวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติด้วยมาตรฐานสากล โดยการน้อมนำและสืบสานพระปณิธานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ เพื่อคนไทย

พันธกิจ (MISSION)

  1. ดำเนินการศึกษา วิจัย รวบรวมข้อมูล แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนทั้งในและนอกระบบการศึกษาของประเทศไทย
  2. ประสานความร่วมมือทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนสู่ความเป็นมืออาชีพในระดับสากล
  3. ส่งเสริมขับเคลื่อนการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมจีนของประเทศไทยทั้งระบบ ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสังคม
3 ภาษา ครบ จบในที่เดียว

3 ภาษา(中文-ENG-ไทย)ครบ จบในที่เดียว

จุดเริ่มต้นของการสอนของโรงเรียนฯ เริ่มต้นด้วยการเปิดสอนหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน สำหรับผู้เรียนไม่ว่าจะเป็น เด็ก นักเรียน นักศึกษา วัยทำงาน รวมถึงวัยเกษียณ ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ รวมกว่า 10 หลักสูตร และด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งของทีมบริหารฯ ในการตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองและผู้เรียน ในปี 2563 ทางโรงเรียนจึงได้เสนอขออนุมัติรับรองการเปิดหลักสูตรภาษาจีน-อังกฤษ สำหรับเด็ก และ การสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ จากกระทรวงศึกษาธิการเพิ่มเติมกว่าอีก 12 หลักสูตร ซึ่งทุกหลักสูตรสอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษาที่มากด้วยประสบการณ์และความสามารถ ในรูปแบบทั้งออนไลน์และการสอนในที่ตั้ง

เราทำมากกว่าคำว่า “สอน”

  1. นอกจากการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆแล้ว โรงเรียนฯจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ มากมาย อาทิ การประกวดแข่งขันทักษะทางภาษาของนักเรียน การจัดบรรยายเสวนาความรู้ การอบรมเชิงปฏิบัติงานในหัวข้อต่างๆ การจัดบรรยายและจัดกิจกรรมให้กับสถานศึกษาต่างๆ อีกด้วย

เราทำมากกว่าคำว่าสอน 

ทำไมต้องเป็น Jinbu Language

หลายๆครั้งที่คุณพ่อ คุณแม่ หรือตัวผู้เรียนเอง มักจะเกิดคำถามว่า เลือกเรียนที่ไหนดี กับใครดี และเรียนอย่างไรดีเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ลองมาดู 5 เหตุผลที่ Jinbu Language คือคำตอบของทุกสิ่งที่คุณต้องการ

หลักสูตร

1.หลักสูตร(ดีมีมาตรฐาน)

Jinbu Language ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพของหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการทุกหลักสูตร เราเปิดหลักสูตรที่ทันสมัย ตอบโจทย์ตรงใจผู้เรียน รวมกว่า 22 หลักสูตร ครบทั้ง จีน อังกฤษ และภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ เรียกได้ว่ามาที่เดียวครบจบที่ Jinbu ด้วยคุณภาพระดับพรีเมี่ยมรองรับผู้เรียนตั้งแต่อายุ 4 ขวบ จนถึงวัยหลังเกษียณ จะเรียนเดี่ยว กลุ่ม หรือมาในนามองค์กรก็จัดให้ด้วยแนวคิด “ไม่ยากอย่างที่คิด ใครๆก็เรียนได้ ” และมากกว่านั้นสำหรับน้องๆหนูๆระดับปฐมวัยเราก็ยังมีครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านปฐมวัยคอยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับพัฒนาการของน้องๆ และสร้างความสมดุลเหมาะสมกับวัยทั้งทางด้านสังคม อารมณ์ สติปัญญา ชนิดที่เรียกได้ว่าไม่ใช่แค่วันนี่แต่เพื่ออนาคตที่ดีเห็นผลในระยะยาวกันเลยทีเดียว

ประสบการณ์ตรงจากเจ้าของภาษา

2.ประสบการณ์ตรงจากเจ้าของภาษา

Jinbu Language คัดสรรครูเจ้าของภาษาที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาและวัฒนธรรม รวมถึงเทคนิคการถ่ายทอดที่ดีเสิรฟให้กับผู้เรียนในทุกหลักสูตร พูดได้เลยว่ากว่าจะเป็นครูที่ Jinbu Language ต้องผ่านด่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้น ซึ่งทางโรงเรียนมีโปรแกรมการพัฒนาครูผู้สอนอย่างต่อเนื่องทั้งการอบรมพัฒนาภายในและการอบรมพัฒนาภายนอกจากผู้เชี่ยวชาญทั้งทางทฤษฏีและการปฏิบัติ รวมถึงผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน และวัฒนธรรมอย่างครบครันผ่านการปฏิบัติจริงภายใต้บรรยากาศห้องเรียนสถานที่ที่ตกแต่งแบบที่เรียกได้ว่าอยู่เมืองจีนกันเลยทีเดียว

เดินทางสะดวกใจกลางเมือง

3.เดินทางสะดวกใจกลางเมือง

Jinbu Language ตั้งอยู่ทำเลทองใจกลางเมืองกรุงเทพ การเดินทางสะดวกด้วย MRT สถานีสามย่าน พร้อมด้วยห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยอยู่ตรงกันข้ามของฝากฝั่งถนน เชื่อมต่อด้วยอุโมงค์ที่มีดีไชต์เก๋มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น แหล่งซ้อปปิ้ง ร้านอาหารที่มีชื่อเสียงหลากหลายน่าสนใจเป็นจำนวนมาก เรียกได้ว่ามาที่เดียวได้ทั้งความรู้ ความบันเทิง และความสุขอย่างแน่นอน

ระบบบริหารจัดงานที่เป็นสากล

4.ระบบบริหารจัดงานที่เป็นสากล

Jinbu Language มุ่งเน้นสร้างมาตรฐานและคุณภาพในระดับสากล เพื่อส่งมอบความรู้ ทักษะและความสุขให้กับผู้เรียน สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองด้วยการบริหารงานด้วยระบบโปรแกรมที่ทันสมัย รวมถึงการวางแผนการปฏิบัติงานในด้านต่างๆเพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการบริการ การตลาด การจัดกิจกรรรม การเรียนการสอน งานควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานของครูผู้สอน เป็นต้น รับรองได้ว่ามาเรียนกับเรา คุณจะมีพัฒนาการ (Jinbu- ก้าวหน้า)ทั้งด้านทักษะภาษาและวัฒนธรรมของตัวคุณเองอย่างแน่นอน

อาจารย์ไห่ หยาง

ประวัติและผลงาน อาจารย์ ไห่ หยาง

อาจารย์ไห่ หยาง เกิดที่มลฑลเซี่ยงไฮ้ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโทที่ประเทศจีนทางด้านภาษาจีนโดยตรง เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเซียงถาน ประเทศจีน และเป็นอาจารย์ภาษาจีนรุ่นแรกจากโครงการความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างไทย-จีน ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย

ทั้งนี้ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนการสอนและการบริหารทางวิชาการ อาจารย์ยังได้เข้าศึกษาโครงการปริญญาเอกด้านหลักสูตรการสอนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ไห่ หยาง มีบทบาทและผลงานในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนของชาวไทยอย่างมากมาย อาทิ การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา อาจารย์พิเศษในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงการเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการคิดค้น ออกแบบ และจัดการอบรมพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษาและนักเรียนไทย มานานกว่า 30 ปี

รู้จักกุนซือ Jinbu Languages อาจารย์ไห่ หยาง

อาจารย์ไห่ หยาง มีส่วนร่วมในการจัดตั้งโรงเรียนภาษาจีนและภาควิชาภาษาจีนให้กับโรงเรียนในไทยเป็นจำนวนมาก และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา บริหารหลักสูตรภาษาจีนในสถาบันศึกษารัฐบาลและเอกชน รวมถึงโรงเรียนนานาชาติจำนวนมาก อาจารย์มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาจีนให้กับชาวต่างชาติกว่า 36 ปี มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และได้รับการเผยเพร่ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติรวม 15 เรื่อง

อาจารย์ไห่ หยาง เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นครูสอนภาษาจีนที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นเวลา 19 ปี และเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ รวมระยะเวลาทั้งหมด 8 ปี กำกับดูแลการสอนภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี และภาษาเวียดนาม

นอกจากนี้ อาจารย์ไห่ หยาง ได้รับการประเมินตำแหน่งเป็นครูเชี่ยวชาญสาขาภาษาจีน ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) ซึ่งถือเป็นชาวจีนคนแรก และคนเดียวจนถึงปัจจุบันที่ได้รับตำแหน่งนี้

อาจารย์ไห่ หยาง ยังได้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ มากมาย อาทิ รองหัวหน้าโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพภาษาต่างประเทศและล่ามแปล สาขาผู้สอนต่างประเทศ (ภาษาจีน) และเป็นวิทยากรอบรมผู้สอนภาษาจีนทั้งชาวไทยและชาวจีนมาอย่างต่อเนื่องกว่า 30 ปี อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาของหน่วยงานต่างๆ อาทิ ที่ปรึกษาด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของกรมศิลปากร กระทรางวัฒนธรรม ทีปรึกษาการเรียบเรียงตำราของมหาวิทยาลัยของไทย เป็นต้น

และในปัจจุบัน อาจารย์ไห่ หยาง เป็นผู้บริหารจัดการการเรียนการสอนและแผนดำเนินงานของโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง พร้อมทั้งวางนโยบาย พัฒนาบุคลากรและควบคุมมาตรฐานคุณภาพการจัดการเรียน การสอนของทุกหลักสูตร

ดาวน์โหลดโปรไฟล์โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง : คลิก

องค์กรภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ MOU

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save