Jinbu จัดการประกวดแข่งขัน ‘Jinbu Cup’ ครั้งที่ 5 รอบชิงชนะเลิศ

Jinbu จัดการประกวดแข่งขัน 'Jinbu Cup' ครั้งที่ 5 รอบชิงชนะเลิศ

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 การแข่งขันทักษะภาษา วัฒนธรรมจีน และวิชาชีพ ประเทศไทย “进步杯” หรือ “Jinbu Cup” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 รอบชนะเลิศได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมแมนดาริน A-B โรงแรมแมนดารินกรุงเทพ

การแข่งขันครั้งนี้ หน่วยงานหลักในการร่วมจัด ได้แก่ โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง สถาบันเส้นทางสายไหม จิ้นปู้ ประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ Beijing Language and Culture University Press โดยได้รับการสนับสนุนจาก Zhejiang Ocean University สมาคมการค้านักธุรกิจไทย – จีน วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Jinbu จัดการประกวดแข่งขัน 'Jinbu Cup' ครั้งที่ 5 รอบชิงชนะเลิศ

พิธีเปิดการแข่งขันทักษะภาษา วัฒนธรรมจีน และวิชาชีพ ประเทศไทย “进步杯” “Jinbu Cup” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 รอบชิงชนะเลิศได้เริ่มตั้งแต่ 9.30 โดยท่านสุมิตรา ทองแสง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในนามเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้กล่าวเปิดงาน หลังจากอาจารย์ไห่ หยาง ผู้อำนวยการสถาบันเส้นทางสายไหม จิ้นปู้ ประเทศไทย กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน และเป็นผู้ดำเนินการต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

Jinbu จัดการประกวดแข่งขัน 'Jinbu Cup' ครั้งที่ 5 รอบชิงชนะเลิศ
Jinbu จัดการประกวดแข่งขัน 'Jinbu Cup' ครั้งที่ 5 รอบชิงชนะเลิศ

ในโอกาสนี้ศาสตราจารย์ Li Qiang คณบดีวิทยาลัยการศึกษานานาชาติ Tianjin University และด็อกเตอร์ Kuang Jinrong ประธานสมาคมการค้านักธุรกิจ ไทย-จีน ได้กล่าวการสนับสนุนการจัดโครงการแข่งขัน

Jinbu จัดการประกวดแข่งขัน 'Jinbu Cup' ครั้งที่ 5 รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันการแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน การแข่งขันร้องและเต้นประกอบเพลงจีน การแข่งขันพากย์ภาพยนตร์หรือการ์ตูน (ภาษาจีน) การแข่งขันสถาปัตยกรรมจีนในประเทศไทย การแข่งขันนำเสนอการสาธิตนำเสนองานบริการ และการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (ภาษาจีน) ทั้งนี้มีการแข่งขันที่ครอบคลุมทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. และอุดมศึกษา ซึ่งประเภทการแข่งขันที่หลากหลายนี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามของผู้จัดในการส่งเสริมทักษะและความรู้หลากหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรมจีน

Jinbu จัดการประกวดแข่งขัน 'Jinbu Cup' ครั้งที่ 5 รอบชิงชนะเลิศ
Jinbu จัดการประกวดแข่งขัน 'Jinbu Cup' ครั้งที่ 5 รอบชิงชนะเลิศ
Jinbu จัดการประกวดแข่งขัน 'Jinbu Cup' ครั้งที่ 5 รอบชิงชนะเลิศ
Jinbu จัดการประกวดแข่งขัน 'Jinbu Cup' ครั้งที่ 5 รอบชิงชนะเลิศ
Jinbu จัดการประกวดแข่งขัน 'Jinbu Cup' ครั้งที่ 5 รอบชิงชนะเลิศ
Jinbu จัดการประกวดแข่งขัน 'Jinbu Cup' ครั้งที่ 5 รอบชิงชนะเลิศ

ในเวลา 15.00 หลังจากการแข่งขันได้สิ้นสุดลง ได้มีการจัดพิธีปิดการแข่งขัน รวมทั้งมอบโล่ เกียรติบัตร โดยมีท่านมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบโล่ เกียรติบัตร โดยมี ดร.สุรพงษ์ เอิมอุทัย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ให้เกียรติกล่าวสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขัน และรองอธิการบดี Zhejiang Ocean University รองคณะบดี วิทยาลัยนานาชาติ Zhejiang Ocean University และผศ.ดร. มณฑินี รัตนปรีชาเวช รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวสนับสนุนและแสดงความยินดีกับการจัดการแข่งขันและผู้เข้าแข่งขันด้วย

Jinbu จัดการประกวดแข่งขัน 'Jinbu Cup' ครั้งที่ 5 รอบชิงชนะเลิศ
Jinbu จัดการประกวดแข่งขัน 'Jinbu Cup' ครั้งที่ 5 รอบชิงชนะเลิศ
Jinbu จัดการประกวดแข่งขัน 'Jinbu Cup' ครั้งที่ 5 รอบชิงชนะเลิศ
Jinbu จัดการประกวดแข่งขัน 'Jinbu Cup' ครั้งที่ 5 รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันทักษะภาษา วัฒนธรรมจีน และวิชาชีพ ประเทศไทย “进步杯” “Jinbu Cup” ครั้งนี้ได้มีหน่วยงานและสถาบันจำนวนกว่า 30 แห่งส่งเข้าแข่งขัน และมีนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม 2,300 กว่าคน โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รอบ คือ รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งในวันนี้ ณ ห้องประชุมแมนดาริน A-B ล้วนแล้วแต่เป็นทีมผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจากทั่วประเทศ

Jinbu จัดการประกวดแข่งขัน 'Jinbu Cup' ครั้งที่ 5 รอบชิงชนะเลิศ

นอกจากนี้ ในบริเวณห้องประชุมแมนดาริน A-B ซึ่งเป็นสถานที่จัดการแข่งขันยังได้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการตัดกระดาษของนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาใน Zhejiang Ocean University ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมไทย-จีน และให้นักศึกษาไทยที่มาไปศึกษาในจีนได้สัมผัสกับวัฒนธรรมจีนแบบดั้งเดิมอย่างลึกซึ้ง สถาบันเส้นทางสายไหม จิ้นปู้ ประเทศไทย ร่วมกับ Zhejiang Ocean University จึงได้ดำเนินการสอนวิชาการตัดกระดาษธีมทะเลอย่างเป็นระบบให้กับนักศึกษาไทยที่เรียนต่อที่มหาวิทยาลัย โดยมีผู้สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของเมืองโจวซาน (ตัดกระดาษธีมทะเล) ศาสตราจารย์พิเศษของ Zhejiang Ocean University เป็นผู้สอนด้วยตนเอง

Jinbu จัดการประกวดแข่งขัน 'Jinbu Cup' ครั้งที่ 5 รอบชิงชนะเลิศ
Jinbu จัดการประกวดแข่งขัน 'Jinbu Cup' ครั้งที่ 5 รอบชิงชนะเลิศ

สุดท้ายนี้ ในนามสถาบันเส้นทางสายไหม จิ้นปู้ ประเทศไทย และโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง ขอขอบพระคุณอย่างสูงต่อหน่วยงานร่วมจัดทุกหน่วยงาน

 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • Beijing Language and Culture University Press
 • China University of Mining and Technology
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี
 • คณะการจัดการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 • วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Qujing Normal University
 • Qingdao University of Science and Technology
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย
 • คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยรังสิต
 • สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • Shantou University
 • Sichuan Engineering Vocational Technology College
 • สมาคมนักธุรกิจไทย – จีน
 • Tianjin University of Finance and Economics
 • Tianjin University
 • Zhejiang University of Finance and Economics
 • Zhejiang Ocean University

และขอขอบพระคุณอย่างสูงต่อคณะกรรมการทั้งในรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศมา ณ ที่นี้

การแข่งขัน “Jinbu Cup” เป็นโอกาสสำคัญที่ช่วยให้นักเรียนและผู้สนใจในภาษาและวัฒนธรรมจีนได้แสดงความสามารถและพัฒนาทักษะของตน อีกทั้งยังเป็นเวทีในการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยและจีนในด้านภาษาและวัฒนธรรม การแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเฉลิมฉลองทางวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและจีนอีกด้วย

Facebook
Twitter

คอนเทนต์ที่คุณน่าจะสนใจ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save