10 ข่าวเด่น Jinbu ประจำปี 2565

ศึกษาต่อประเทศจีน

1. Jinbu Languages ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ทางโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง (Jinbu Languages) นำโดย คณะผู้บริหารโรงเรียน ได้รับเกียรติจากเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในการประชุมรายงานผลการดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2564 ในโอกาสนี้ ทางโรงเรียน ฯ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ปี 2565) โดยเป็นการลงนามความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง


2. จัดตั้งสถาบันเส้นทางสายไหม จิ้นปู้ ประเทศไทย ร่วมกับ Zhejiang Ocean University

Jinbu
Jinbu
Jinbu

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง (Jinbu Languages) และ Zhejiang Ocean University ได้มีการจัดพิธีเฉลิมฉลองเปิดตัวสถาบันเส้นทางสายไหม จิ้นปู้ ประเทศไทย ณ ห้องประชุม Mandarin โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร และห้องประชุม มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน โดยมีหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมจำนวนมาก


3. Jinbu Languages ลงนามความร่วมมือกับหลากหลายสถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทย

Jinbu
ลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ( KVIS )
Jinbu
ลงนามความร่วมมือกับกลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์
Jinbu
Jinbu
และลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำอีกมากมาย

ในปี 2565 นี้ โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง (Jinbu Languages) ได้มีการลงนามความร่วมมือทางการศึกษากับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทยมากมาย อาทิ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ( KVIS ) กลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เป็นต้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาจีน พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน และส่งเสริมการศึกษาต่อประเทศจีนให้กับนักเรียนไทย


4. Jinbu Languages ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการกับสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง BLCU

ศึกษาต่อประเทศจีน

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง (Jinbu Languages) และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (Beijing Languages and Culture University Press) ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือด้านการแปลตำราการเรียนการสอนภาษาจีนเป็นภาษาไทย อีกทั้งมอบสิทธิ์ในการเป็นศูนย์จัดจำหน่ายหนังสือ ตำราเรียน พร้อมทั้งป้ายชื่อ ให้แก่ Jinbu Languages


5. จัดตั้งศูนย์สอบ HSK จำนวน 6 ศูนย์ย่อย

ศึกษาต่อประเทศจีน

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง (Jinbu Languages) นำโดยคณะผู้บริหาร ฯ ได้ลงนามข้อตกลงจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนนานาชาติ HSK ร่วมกับ 6 สถาบันการศึกษา จากทั่วประเทศ
ได้แก่

  • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
  • โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม
  • โรงเรียนระโนดวิทยา จังหวัดสงขลา
  • โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช

6. จัดเสวนาแนะแนวศึกษาต่อประเทศจีนสำหรับครูแนะแนว

ศึกษาต่อประเทศจีน
เสวนาแนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน @โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จ.สงขลา
ศึกษาต่อประเทศจีน
เสวนาแนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน @โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จ.เชียงใหม่

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง (Jinbu Languages) จัดโครงการเสวนาแนวทางการแนะแนวขอทุนศึกษาต่อประเทศจีน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อประเทศจีน และทุนการศึกษา สำหรับครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และครูสอนภาษาจีน เพื่อให้ครูนำไปต่อยอดในการแนะแนวนักเรียน ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จ.สงขลา และโรงแรมอโมร่า ท่าแพ จ.เชียงใหม่ สนับสนุนโดยสถาบันเส้นทางสายไหม จิ้นปู้ ประเทศไทย


7. จัดนิทรรศการศึกษาต่อประเทศจีน

ศึกษาต่อประเทศจีน
Thailand (Jinbu) Study in China Expo 2023 @จามจุรีสแควร์
ศึกษาต่อประเทศจีน
Thailand (Jinbu) Study in China Expo 2023 @โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จ.สงขลา
ศึกษาต่อประเทศจีน
Thailand (Jinbu) Study in China Expo 2023 @โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จ.เชียงใหม่
ศึกษาต่อประเทศจีน
Jinbu Study in China เข้าร่วมงาน #OCSCEXPO2022

โครงการศึกษาต่อประเทศจีน Jinbu Study in China ได้มีการจัดนิทรรศการศึกษาต่อประเทศจีน Thailand (Jinbu) Study in China Expo 2023 ขึ้น ณ จามจุรีสแควร์ กรุงเทพมหานคร โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จ.สงขลา และโรงแรมอโมร่า ท่าแพ จ.เชียงใหม่ ตามลำดับ นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอย่างงาน OCSC International Education Expo 2022 ซึ่งจัดขึ้น ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน อีกด้วย


8. ดำเนินการประเมินสมรรถนะอาชีพผู้สอนภาษาภาษาจีน

ศึกษาต่อประเทศจีน

ในช่วงธันวาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง (Jinbu Languages) ซึ่งเป็นองค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลผู้สอนภาษาจีน ประเทศไทย ภายใต้การดำเนินการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์การมหาชน ได้มีการจัดการประเมินรับรองสมรรถนะอาชีพผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ให้กับผู้เข้ารับการประเมินจากทั่วประเทศ โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญการประเมินรับรองสมรรถนะอาชีพจากหลากหลายสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์การมหาชน ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประเมิน ผู้ที่ผ่านการประเมินแล้วจะได้รับหนังสือรับรอง (Certificate) จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชน

ศึกษาต่อประเทศจีน

9. จัดการแข่งขัน Jinbu Chinese Contest ประจำปี 2565

ศึกษาต่อประเทศจีน
ศึกษาต่อประเทศจีน
ศึกษาต่อประเทศจีน
ศึกษาต่อประเทศจีน

Jinbu Languages ได้มีการจัดการประกวดแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีน ประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 “Jinbu Chinese Contest 2022” ร่วมกับหน่วยงานความร่วมมือจากทั้งไทยและจีนกว่า 30 หน่วยงาน และได้รับเกียรติในการเป็นคณะกรรรมการตัดสินจากผู้ทรงคุณวุฒิมากกว่า 50 ท่าน จากทั้งในและต่างประเทศ


10. จัดสอบ HSK ให้กับศูนย์สอบย่อย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ศึกษาต่อประเทศจีน
ศึกษาต่อประเทศจีน

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง (Jinbu Languages) ซึ่งเป็นศูนย์สอบการวัดระดับภาษาจีน HSK ได้ดำเนินการจัดสอบ HSK นอกรอบให้กับศูนย์สอบย่อย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยการสอบในครั้งนี้มีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 121 ท่าน


Facebook
Twitter

คอนเทนต์ที่คุณน่าจะสนใจ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save